ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู Information and Communication Technology for Teachers

วันอังคารที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2557

ประวัติส่วนตัว


ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นางสาวชลิตา สิริคุณอนันต์
ชื่อเล่น เตอร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะ
ครุศาสตร์ปี1 หมู่1
รหัสนักศึกษา564102005
เกิดวันที่26 เดือน มีนาคม พ.ศ.2536
กรุ๊ปเลือด B
จบจาก มัธยมตอนต้นที่โรงเรียนรุจิรพัฒน์ มัธยมตอนปลายที่โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา
ตอนนี้กำลังศึกษาปริญญาตรีที่หมาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด